повреда

същ. - вреда, щета, загуба, развала, ущърб, пакост, осакатяване, счупване
същ. - разстройство
същ. - лоша услуга, зло
същ. - недостатък, дефект, петно, кусур
същ. - разрушения, беда, беля, неприятност

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • морална штета — повреда на нечии интереси што не се одразува на имотот туку на чувствата (навреда на честа, претрпен страв, душевна болка) 2. што одговара на моралот …   Macedonian dictionary

  • баротраума — (грч baros, trauma рана повреда) мед повреда што настанува при нагла промена на водениот или на воздушниот притисок (на пр, повреда на ушното тапанче при силна експлозија) …   Macedonian dictionary

  • лезија — (лат. laesio) 1. мед. повреда 2. прав. а) повреда, оштетување; 6) навреда …   Macedonian dictionary

  • ПОВРЕЖДАТЬ — ПОВРЕЖДАТЬ, повредить что, вредить или изъянить, портить. Червь повредил хлеб. Он повредил себе палец. У нас морозы ежегодно повреждают гречу; | кому, чему, помешать, попрепятствовать или вообще нанести вред, убыток, порчу. Дурная слава повредила …   Толковый словарь Даля

  • Верникеов центар — (по германскиот невропсихијатар К. Вернике, 1848 1905) анат. задниот дел на слепоочниот резен на мозочната хемисфера (кај деснораките од левата страна) чија повреда доведува до нарушување на способноста за сфаќање на изговорените зборо …   Macedonian dictionary

  • адхезија — (лат adhesio) 1. физ сила што ги привлекува една кон друга честиците на две тела, 2. мед сраснување што настанува околу органите и меѓу нив по воспаление или повреда, 3. прав приклучување, дополнително пристапување на некоја држава кон некој… …   Macedonian dictionary

  • алексија — (грч а , lexis говор) псих патолошка неспособност да се читаат со разбирање пишани или печатени зборови (настанува поради повреда на големиот мозок) …   Macedonian dictionary

  • бушидо — (јап.) витешки пат , највисока цел на моралните стремежи кај Јапонците култ кон минатото, преданост кон главатарите, храброст, презирање на смртта, самопожртвуваност, благост кон слабите, учтивост, праведност, брачна верност и, во случај на… …   Macedonian dictionary

  • виолација — (лат. violatio) прав. 1. повреда на правото, кршење на законот 2. сквернавење, срамотење, силување 3. обесветување …   Macedonian dictionary

  • декомпресија — (лат. decompressio) 1. намалување на притисокот 2. мед. состојба што настанува при нагло намалување на притисокот (може да доведе до повреда на разни органи) …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.